skip to Main Content

Viktiga länkar – KÄLLKRITIK/COVID-19

I samband med allvarliga händelser och kriser är det särskilt viktigt att vara källkritisk och fråga sig vem som står bakom en viss information. Falsk och vilseledande information används för att försöka påverka våra värderingar och hur vi agerar. Med rätt kunskap kan du skydda dig själv och andra.

MSB hjälper oss att bevaka vilken information som behöver gå ut och meddelar oss om exempelvis Folkhälsomyndigheten tar fram nya råd och rekommendationer eller om  annan viktig information behöver nå ut till allmänheten.

Länkar till information om att vara källkritisk

Krisinformation. Svenska

https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/om-krisen-kommer/kallkritik

https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/om-krisen-kommer/om-sociala-medier-i-handelser-och-kriser

Länsstyrelsen Skåne. Arabiska

https://www.youtube.com/watch?v=S_6OhiJbH5k&list=PLu3xglm33PF6_x6knTDggeKpgbTJC_O5I&index=7&t=0s

Länsstyrelsen Skåne. Turkiska

https://www.youtube.com/watch?v=um0r_-sLn4g&list=PLu3xglm33PF4P1NoINOSzjuzpVu1e-tIW&index=7&t=0s

Länsstyrelsen Skåne. Thai

https://www.youtube.com/watch?v=nV-rcs3m_9c&list=PLu3xglm33PF7GdjS42XZiDfIsCC2vXs8H&index=4&t=0s

Länsstyrelsen Skåne. Bosniska/Kroatiska/Serbiska

https://www.youtube.com/watch?v=sJ9c26sFtjk&list=PLu3xglm33PF78eWnGbXAx05koeUWlQ9O2&index=7&t=0s

Länsstyrelsen Skåne. Pashto
https://www.youtube.com/watch?v=ss88MaIdoxs&list=PLu3xglm33PF63O7SOU89YMKFh38yp_pfo&index=8&t=0s

Länsstyrelsen Skåne. Somaliska

https://www.youtube.com/watch?v=8EIWcX8AE5w&list=PLu3xglm33PF7BUp7rcXisjUz5WvPnOX6r&index=5&t=0s

 

Övrig information om covid-19

Folkhälsomyndigheten. Allmänna råd i affischform

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/a/allmanna-rad-for-allmanheten-en-sammanfattning/

1177  Hur tar jag hand om mig/någon som är sjuk på bästa sätt?

https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-i-stockholms-lan/om-corona/vad-kan-jag-gora-sjalv/

1177 Hur kan jag undvika att bli smittad – hur bör man tänka hemma om någon är sjuk?

https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-i-stockholms-lan/om-corona/sa-minskar-du-risken-att-bli-sjuk/

Specialpedagogiska skolmyndigheten. Information om covid-19 med bildstöd på olika språk.

www.pictogram.se

Transkulturellt centrum. Ställ frågor på olika språk om covid-19

https://www.transkulturelltcentrum.se/kunskapsstod/telefonlinje-om-corona-for-personer-med-migrationsbakgrund/

 

Åter igen – INGEN SPONSORSFÖRSÄLJNING

Vi får fortsatt telefonsamtal om att det säljs SPONSORPAKET till stöd för nattvandringen. Dessutom gör man nu ”business” av Covid-19 och den pandemi som vi nu befinner oss i. Man hänvisar bland annat till att ”kommunerna ropar efter hjälp från bland annat nattvandringsgrupper” med diverse uppgifter och om man som företagare köper ett sponsorpaket hjälper man till i detta viktiga arbete.

Från stiftelsen nattvandring.nu eller någon av de drygt 400 lokala grupperna har vi INGEN försäljning av gemensamma sponsorpaket.

Stiftelsen nattvandring.nu uppmanar de lokala grupperna att ha direktkontakt med näringslivet lokalt och vi uppmanar till lokal sponsring – ingen central sponsorförsäljning.

Om någon tar telefonkontakt för att sälja dessa sponsorpaket – kontrollera med den lokala nattvandringsgruppen eller stiftelsen nattvandring.nu innan du som företagare tackar säger JA till något köp.

Årets nattvandrare 2019

Inför kvällens vandring i Kävlinge överraskades Camilla Nyman.
På besök kom Johanna Viltare, styrgruppen stiftelsen nattvandring.nu, och med sig hade hon utmärkelsen Årets Nattvandrare 2019 som delades ut till Camilla. Förutom check och smycke var det tårta och blommor.

“Camilla Nyman är en eldsjäl som genom, stor glöd och vilja för barn ungdomar, får sitt engagemang att sprida sig. Utan egen vinning har Camilla utvecklat nattvandringen i Kävlinge kommun för att ge barn och ungdomar de bästa förutsättningarna genom närhet, trygghet, värme, kärlek och förståelse.
Genom ett ihärdigt ideellt arbete, många idéer, lyhördhet och stort engagemang har Camilla lyckats med att få nattvandringen till ett naturligt inslag samt att vara en viktig och stark part i det förebyggande arbetet.
Camilla Nyman är en sann eldsjäl som aldrig sätter sig själv i centrum, utan finns där det händer. Innan det händer.”

Priset är ett personligt stipendium på 10 000 kronor samt ett specialdesignat smycke.

Vi alla gratulerar Camilla till utmärkelsen och priset och vill samtidigt passa på att tacka alla som varit med och lämnat in nomineringar. Nästa år är det dags för att utse nya vinnare i kategorierna Årets nattvandrare, Årets nattvandringsgrupp och Årets nattvandringskommun.

Prisutdelning – Årets nattvandringskommun 2019

Igår, tisdag 28 april, lämnade vi över priset till ÅRETS NATTVANDRINGSKOMMUN 2019 – HANINGE KOMMUN.

Med anledning av den pågående pandemin fick vi i år göra om upplägget och det blev ett mer förberett och planerat överlämnande. Inget överraskningsmoment som vi hade förra året då Uppsala kommun var vinnare.

Klockan 09.00 mötte jag representanter för Haninge kommun i kommunhuset och vid en enkel ceremoni överlämnades priset.

På plats fanns, förutom Janne Lundholm från stiftelsen, politiker och ansvariga tjänstemän.

”Haninge kommun har ett genomtänkt, välorganiserat, strategiskt och målmedvetet förebyggande arbete som lyft och utvecklat nattvandringen i kommunen. Genom det befintliga grupperna har man tillsammans engagerat övrigt föreningsliv som en viktig del av det viktiga arbetet för en tryggare kommun och med fokus på kommunens barn och ungdomar.
Antalet genomförda nattvandringar har under 2019 vuxit till drygt 200 och målet för 2020 att nå det dubbla. Genom prestigelös samverkan med lokala grupper, föreningsliv och stiftelsen nattvandring.nu har Haninge kommun blivit en förebild för många kommuner i landet.”

Kommunstyrelsens ordförande, Meeri Wasberg (S) tackade för priset.

”Som kommunstyrelsens ordförande är jag otroligt glad över det här fina priset som vi har tilldelats. Det är ett kvitto på det uthålliga arbete som vi gör i kommunen tillsammans med föreningslivet, olika organisationer och volontärer. Nattvandring är ett utmärkt sätt att vara med och bidra till det viktigaste vi har, trygghet för våra barn och unga.”


Vi tänkte på att hålla avstånd vid prisutdelningen.
Från vänster: Jens Davidson (KD), Janne Lundholm, nattvandring.nu, Mera Wasberg (S) och Annett Haaf (S).

 

Återigen – Ingen försäljning av sponsorpaket

Tyvärr måste vi återigen informera om detta med försäljning av sponsorpaket.
Stiftelsen nattvandring har ingen telefonförsäljning av sponsorpaket.
Ingen av de drygt 390 lokala grupperna runt om i landet, som ingår i stiftelsen nattvandring.nu,  har någon telefonförsäljning av sponsorpaket.

Idag (27 april) har vi fått ett par samtal från grupper men också företag som informerar om att man säljer igen via telefon. Tyvärr har man i något fall även använt lokal kontaktperson och hans mobilnummer som referens.
Saken är polisanmäld av berörd person.

Så får ni telefonsamtal om sponsorförsäljning:

  • kontrollera med den lokala gruppen
  • köp inget sponsorpaket på telefon om du inte är säker
  • du kan även kontakt stiftelsen nattvandring.nu och kontrollera.

INFÖR VALBORG

Det traditionsenliga Valborgsfirandet kommer i år att vara inställt över hela landet med anledning av Coronapandemin.

Men vi vet att ungdomar kommer att samlas och fira. Och precis som tidigare valborg är det många som gör sin debut med alkohol och andra droger.

I denna tid är det därför extra viktigt att vi vuxna och föräldrar pratar med våra barn och ungdomar om detta.
Att vi pratar om riskerna de utsätter sig själva för.
Viktigt att också poängtera är att man håller ihop, men med avstånd. Att man inte lämnar något ensam. Att man ber om hjälp om det skulle behövas.

Det är också viktigt att det på valborg, precis som på skolavslutning och andra högtidskvällar, finns vuxna ute. Trygga vuxna som kan hjälpa, stötta, råda, medla och vara positiva förebilder.
Ett sätt är att nattvandra. Ta på sig en väst eller jacka och gå med ut under några timmar. Inte som barnvakt, ordningsvakt eller medborgargarde. Utan som positiva trygga vuxna.

Som nattvandrare finns du där det händer. Innan det händer! Och det handlar inte om tid. För tid är något vi har, för det dyrbaraste – våra barn och ungdomar.
Vi önskar er alla en trevlig och lugn Valborg.

Årets nattvandringsgrupp

Onsdag 22 april delade vi ut det första priset.
Vid ett ordinarie styrelsemöte i Nattvandring Kungälv Vuxen på stan, överraskades styrelsen av Pierre Syrén från stiftelsens styrgrupp.
Pierre plockade då fram checken och diplom.

ÅRETS NATTVANDRINGSGRUPP BLEV

NATTVANDRING VUXEN PÅ STAN KUNGÄLV

“Vuxen På Stan Kungälv har genom många år varit en viktig del i det förebyggande arbetet inom Kungälvs kommun. Genom tydlighet, konstruktivt arbete, positiv inställning, samverkan och många vandringar har man skapat en verksamhet som konstant utvecklas.
Ett bemannat kansli har blivit en mötesplats och skapat förutsättningar för utvecklad samverkan, genom IOP-avtal, med Kungälvs kommun.
Inställningen, att aldrig ge upp, är en av hörnstenarna i verksamheten och detta har gjort att även när antalet vandrare minskar har man fortsatt. Viljan att finnas där det händer, innan det händer, är en självklarhet.”

Vi gratulerar Nattvandring Kungälv Vuxen på stan till priset som mottogs av ordförande Bosse Johansson (tv).

Prisutdelningar till ÅRETS …

Med anledning av den rådande Coronasituationen i landet har vi  i år fått ändra sättet på vilket vi delar ut priserna till:

  • Årets nattvandringsgrupp
  • Årets nattvandrare och
  • Årets nattvandringskommun

Priserna kommer att delas ut av kansliet och medlemmar ur styrgruppen – dock inte tillsammans.
Utan vi har valt att hålla social distans och inte göra tjänsteresor över landet, vilket gör att det endast kommer vara någon/några som överraskar.

Vid styrelsens ordinarie styrelsemöte i mars utsågs vinnarna.

Vinnarna kommer presenteras vartefter de har fått mottaga sina priser.

Coronafilmer – språkversioner

Informationsfilmer på olika språk

MSB hjälper oss att bevaka när ny aktuell information från Folkhälsomyndigheten och andra ansvariga myndigheter presenteras.

Vi behöver nu hjälp att sprida kännedom om nya informationsfilmer på olika språk som finns  på webbplatsen Informationsverige.se.

De första fyra filmerna är på arabiska, somaliska, persiska och tigrinja. Fler språk och mer innehåll kommer att läggas upp löpande.

MSB har gett Länsstyrelsen i Skåne ett särskilt uppdrag att översätta och anpassa information om det nya coronaviruset för nyanlända och utlandsfödda. . Länsstyrelsen i Skåne arbetar sedan många år med nyanländas hälsa och delaktighet.

 

Filmerna finns här:

https://www.informationsverige.se/sv/mer-om-sverige/samhalle/nyheter/filmer/

Vi är mycket tacksamma om ni har möjlighet att dela dessa filmer i egna kanaler, på webbsidor, i chattgrupper, whatsUp-grupper, FB-grupper, nyhetsbrev och liknande.

Fler länkar och filmer att dela:

Här kommer ytterligare förslag på information att dela. Titta igenom och se vilka som passar.

Krisinformation.se samlad information från alla myndigheter

www.krisinformation.se

Från Folkhälsomyndigheten

Olika språk

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/

 

Rädda barnen. För barn och unga, för den som är orolig, information på svenska samt film

https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/coronaviruset-tips-rad/bra-att-kanna-till-om-du-ar-orolig-for-corona/

Totte och Zillah. För barn, på svenska. Tvätta händer, nysa i armvecket, inte träffa äldre

https://www.youtube.com/watch?v=9SqYBGIUncQ

 

Coronainformation – olika språk

Information i denna Coronatid är viktig och vi får information från myndigheter.
Det finns också viktig information på olika språk som du hittar här:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/

Samt att det finns några filmer som kan delas på 1177, samt PDF-filer även där.

https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-i-stockholms-lan/om-corona/corona-in-other-languages/

https://www.krisinformation.se/