skip to Main Content

Återigen – Ingen försäljning av sponsorpaket

Tyvärr måste vi återigen informera om detta med försäljning av sponsorpaket.
Stiftelsen nattvandring har ingen telefonförsäljning av sponsorpaket.
Ingen av de drygt 390 lokala grupperna runt om i landet, som ingår i stiftelsen nattvandring.nu,  har någon telefonförsäljning av sponsorpaket.

Idag (27 april) har vi fått ett par samtal från grupper men också företag som informerar om att man säljer igen via telefon. Tyvärr har man i något fall även använt lokal kontaktperson och hans mobilnummer som referens.
Saken är polisanmäld av berörd person.

Så får ni telefonsamtal om sponsorförsäljning:

  • kontrollera med den lokala gruppen
  • köp inget sponsorpaket på telefon om du inte är säker
  • du kan även kontakt stiftelsen nattvandring.nu och kontrollera.