skip to Main Content

Åter igen – INGEN SPONSORSFÖRSÄLJNING

Vi får fortsatt telefonsamtal om att det säljs SPONSORPAKET till stöd för nattvandringen. Dessutom gör man nu ”business” av Covid-19 och den pandemi som vi nu befinner oss i. Man hänvisar bland annat till att ”kommunerna ropar efter hjälp från bland annat nattvandringsgrupper” med diverse uppgifter och om man som företagare köper ett sponsorpaket hjälper man till i detta viktiga arbete.

Från stiftelsen nattvandring.nu eller någon av de drygt 400 lokala grupperna har vi INGEN försäljning av gemensamma sponsorpaket.

Stiftelsen nattvandring.nu uppmanar de lokala grupperna att ha direktkontakt med näringslivet lokalt och vi uppmanar till lokal sponsring – ingen central sponsorförsäljning.

Om någon tar telefonkontakt för att sälja dessa sponsorpaket – kontrollera med den lokala nattvandringsgruppen eller stiftelsen nattvandring.nu innan du som företagare tackar säger JA till något köp.