skip to Main Content

Coronainformation – olika språk

Information i denna Coronatid är viktig och vi får information från myndigheter.
Det finns också viktig information på olika språk som du hittar här:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/

Samt att det finns några filmer som kan delas på 1177, samt PDF-filer även där.

https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-i-stockholms-lan/om-corona/corona-in-other-languages/

https://www.krisinformation.se/