skip to Main Content

1. Ungefär hur många gånger under vandringen sökte ungdomar upp er nattvandrare? *
Inte alls1-5 gånger6-10 gånger11-15 gånger16-20 gångerFler än 20 gånger

2.Ungefär hur många gånger under vandringen sökte vuxna upp er nattvandrare? *
Inte alls1-5 gånger6-10 gånger11-15 gånger16-20 gångerFler än 20 gånger

3. Hur många av ungdomarna upplevde ni var påverkade (av alkohol, droger eller annat)? *
Ingen allsLiten delUngefär hälftenStor del

4. Har ni haft kontakt med följande? *
PolisFältareUngdomsjourSocialjourFritidsgårdspersonalAnnanIngen

5. Har det varit oroligt och/eller allmänt stökigt där ni vandrat? *
JaNej

6. Har det känts tryggt där ni vandrat? Välj det alternativ som passar bäst. *
Ja, mycket tryggtJa, ganska tryggtNej, inte så tryggt

7. Har det känts trivsamt där ni vandrat? Välj det alternativ som passar bäst. *
Ja, mycket trivsamtJa, ganska trivsamtNej, inte så trivsamt

8. Vad är er sammantagna upplevelse av "allmänna läget på stan"? *
PositivVarken positiv eller negativNegativ

Berätta gärna varför ni svarade just det.9. Finns det något särskilt att tillägga utifrån vandringen? (Till exempel en särskild händelse, positivt eller negativt)

10. Ange gruppens ort och län *

Ort


Län

* Obligatoriska fält