skip to Main Content

Vi välkomnar årets senaste och årets sista lokala nattvandrargrupp

Så är på årets sista fredag kan vi hälsa den senaste och den sista lokala nattvandrargruppen som tecknar avtal under 2017 välkommen.

Det är Kvinnorådet Amara i Stockholm som nu tecknat avtal och kommer starta upp nattvandringar under början av 2018.

Vi hälsa er välkomna och önskar er lycka till.

Passar också på att informerar om att är Du intresserad av nattvandring eller att starta upp en lokal grupp – ta kontakt med stiftelsens kansli vi mail: info@nattvandring.nu eller slå oss en signal på telefon: 08-50 66 55 80, så skall vi hjälpa dig.

Tack för ett fantastiskt 2017 och vi önskar att Gott Nytt 2018.