skip to Main Content

Vi har ingen telefonförsäljning av sponsorpaket

På förekommen anledning vill vi återigen informera om att vi inte har haft eller har någon form av telefonförsäljning av sponsorpaket.

Vill du bli partner till stiftelsen nattvandring.nu eller på annat sätt stötta de lokala nattvandrargrupperna – ta kontakt med stiftelsens kansli. Du är alltid välkommen för en förutsättningslös diskussion kring stöd.