skip to Main Content

Vi har ingen försäljning av sponsorpaket

Återigen måste vi klargöra att vi – Stiftelsen nattvandring.nu – inte har någon försäljning av sk. sponsorpaket via telefonförsäljning. Får du samtal och känner dig osäker – tacka nej eller be dom återkomma så du hinner kontrollera uppgifterna.

Vi vill också poängtera att inga insamlade medel kommer någon av våra lokala grupper tillgodo. Idag ingår över 300 lokala nattvandrargrupper som engagerar över 45 000 vuxna över hela landet.

Stiftelsen nattvandring.nu bildades av E.ON och Skandia 2008 och hela verksamheten finansieras av stiftarna samt våra partners.

Det nätverksavtal som grupperna tecknar gör att vi tillhandahåller, helt gratis, kläder, försäkring, startkit, trycksaker, informationsmaterial, kurser, studiecirklar, föreläsningar med mera.
Inga medlems- eller årsavgifter.

Vill du veta mer, ta kontakt med stiftelsens kansli på telefon 08-50 66 55 80, maila till info@nattvandring.nu eller använd vårt kontaktforumulär här på webbsidan.