skip to Main Content

Vi fortsätter att växa

Efter en fantastiskt sommar kan vi konstatera att intresset för nattvandring och stiftelsen nattvandring.nu bara fortsätter att öka.
Fler och fler grupper startas upp, nya samverkansavtal med kommuner tecknas, fler och fler presentationer, informationsmöte och föreläsningar.

Engagemanget är fantastiskt och vilja att göra skillnad är stor.

Stort tack till alla som engagerar sig och ger av sin tid  för det dyrbaraste vi har – våra barn och ungdomar.