skip to Main Content
Veteranen Hans Hammargren Avtackad

Veteranen Hans Hammargren avtackad

I samband med årets STeamkonferens i Malmö, 25-27 januari, avtackades veteranen Hans Hammargren, Ängelholm.

Hans har i många år varit aktiv inom nattvandringen. Både på lokalt plan (Ängelholm) men också på riksplanet.
Han har varit med inom stiftelsen nattvandring.nu sedan starten och var under en period innan starten även “bollplank” och ett stort stöd.

Nu var det dags för Hans att ta ett kliv tillbaka och lämna Steamgruppen och han avtackades av hela STeamgruppen och Janne Lundholm (verksamhetschef).
Han erhöll dels blommor men också ett diplom och tilldelades också vårt specialdesignade smycke (kavajknapp) i guld och silver.
Vid avtackningen var det många skratt men också tårar då detta självklart var något känslomässigt för oss alla.

TACK HANS HAMMARGREN för ditt engagemang genom många år.

Genom stor entusiasm, engagemang, målmedvetenhet och kontinuitet, har du genom åren alltid varit en trogen nattvandrare och vän.
Du har alltid haft nattvandringen, barn och ungdomar i fokus, alltid ställt upp och hjälpt.

Som representant i STeamgruppen och för stiftelsen nattvandring.nu har du genom åren verkat för ett ökat vuxenengagemang för våra barn och ungdomar.
Du har varit en sann eldsjäl.