skip to Main Content

Verksamhetsenkät för 2018

Vi har nu, till alla våra lokala grupper inom stiftelsen nattvandring.nu, utsänt nyhetsbrev med innehållande länk till verksamhetsenkäten för 2018.

Självfallet räknar vi med att alla grupper besvarar enkäten då den är ett viktigt underlag för verksamheten.

Tack för hjälpen och god fortsättning på det nya året.

Janne Lundholm
Verksamhetschef
Stiftelsen nattvandring.nu