skip to Main Content

Vandringar – Corona?

Under senaste dagarna har vi fått frågor kring nattvandring under Corona-krisen.

Vi, stiftelsen nattvandring.nu, följer dagligen myndigheters information och håller oss uppdaterade på vad som gäller. Men än så länge finns det inget som hindrar att man nattvandrar för våra barn och ungdomar, så länge man följer de rekommendationer som t.ex. Folkhälsomyndigheten lämnar.

Det vill säga, man går ut i mindre grupper, håller avstånd till varandra och är man det minsta sjuk eller har någon symptom så stannar man hemma.
Vi har tidigare lämnat information vad man skall tänka på.

När det gäller äldre vandrare, 70+, är vår ståndpunkt att man inte bör/ska nattvandra, då man tillhör en riskgrupp. Men det är upp till var och en att själv ta ansvar och avgöra om man vill vandra. Tänk dock på de grundläggande rekommendationerna.

 • Undvik ta i hand.
 • Undvik kramar.
 • Är du eller någon annan förkyld, har hosta eller nysningar – avstå nattvandring, stanna hemma.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Undvik att röra ögon, nästa och mun.
 • Tvätta händerna ofta med tvål o vatten efter toalettbesök, när du kommer in efter att ha varit ute, innan du äter – tvätta händerna så ofta du kan.
 • Använd gärna handsprit (minst 60% alkohol) om möjligt.
 • Om ni hjälper någon under vandring – använd engångshandskar och sprita händerna ordentligt efter.
 • Var allmänt försiktiga i möten med andra.
 • Undvik större folksamlingar
 • Använd sunt förnuft.