skip to Main Content

Tack för i år. Vad blir ditt nyårslöfte?

Att nattvandra är lika viktigt som det är enkelt. Det handlar mest om att bara vara där, fråga hur någon mår, lyssna, kanske plåstra om eller låna ut mobilen.
Men de få timmar du delar med dig av kan få enormt stor betydelse.
Många unga som är ute kvällar och nätter saknar trygga vuxna. En del bara just för stunden, andra har aldrig någon som undrar var de är och hur de mår.
Men genom att vara på plats några timmar i månaden kan du bidra med en vuxen persons närvaro, bygga upp ett förtroende och finnas till hands där det händer. Innan det händer.

Vill du ta ett nytt steg under 2018?
Ta då kontakt med oss så hjälper vi dig, med kontakt till din lokala nattvandringsgrupp inom stiftelsen nattvandring.nu, eller kanske du vill starta en egen grupp?

Detta kanske är ett av dina nyårslöften – att engagera dig några timmar i månaden för våra barn och ungdomar?

Stiftelsen nattvandring.nu tecknar nätverksavtal med lokala initiativ och kommuner. Genom avtalet erhåller ni kläder (jackor med fleece eller västar), försäkring, kurser, trycksaker och informationsmaterial, kurser, föreläsningar med mera – helt utan kostnad.
Vi har inga medlemsavgifter eller liknande då vår målsättning är att få ett ökat vuxenengagemang för våra barn och ungdomar. Inte att administrera och jaga in medlemsavgifter.

Detta sätt att arbeta är möjligt tack vare våra stiftare och partners.

Vi vill tacka våra lokala nattvandrargrupper, idag över 340 stycken, samt alla ni eldsjälar (drygt 45 000) som engagerat er under året. Er insats har varit fantastisk och vi ser fram emot än fler engagerade vuxna under det nya året.

Styrelse, partners och kansli, önskar er alla ett Gott Nytt År.