skip to Main Content

Stockholm 2018-02-08, klockan 14.44

Har precis avslutat ett par samtal från företagare i Malmö som blivit kontaktade av telefonsäljare som säljer sponsorpaket för en nattvandringsorganisation.
Problemet är att företagarna uppfattar det som att pengarna går till alla nattvandringsgrupper och organisationer i landet – vilket inte är fallet. Man säger också att man behöver pengarna för att kunna utveckla nattvandringen.

I Malmö finns idag ett antal lokala nattvandringsgrupper och fler är under uppstart men då i stiftelsen nattvandring.nu regi. Totalt i Skåne finns det idag drygt 60 lokala nattvandringsgrupper vilka ingår i nätverket och stiftelsen nattvandring.nu.
Vi och våra lokala nattvandringsgrupper har samverkan med kommuner, myndigheter och andra organisationer.

Stiftelsen nattvandring.nu är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som arbetar för ett ökat vuxenengagemang för barn och ungdomar samt att utveckla, stödja och främja nattvandring i hela landet. Vi ingår inte i någon annan organisation utan är helt fristående.

Idag ingår drygt 340 lokala nattvandringsgrupper över hela landet som engagerar över 45 000 vuxna för våra barn och ungdomar.

Vårt mål är att värna om ungdomars bästa på ungdomars egna villkor och därigenom skapa förtroende och dialog som annars inte är möjlig. Just genom att bygga jämbördiga relationer till ungdomarna så får vi en helt annan insikt och förståelse för deras situation. Detta samspel/utbyte erbjuder goda förutsättningar att minska bruket av alkohol och droger samt gatuvåldet och därigenom möjliggöra ett tryggare samhälle för oss alla.

Verksamheten drivs också så att det, så långt det är möjligt, skall vara helt kostnadsfritt för nattvandringsgrupperna, d.v.s. inga medlemsavgifter eller årsavgifter. Genom det nätverksavtal som varje lokal grupp tecknar erhåller man; Jackor med fleece eller västar, försäkring, trycksaker, startkit, föreläsningar och kurser med mera.

Så återigen – stiftelsen nattvandring.nu eller någon av alla drygt 340 lokala nattvandringsgrupper runt om i landet får inga pengar från dessa sponsorpaket.

Varken de lokala nattvandrargrupper som ingår i stiftelsen nattvandring.nu (bär röda jackor eller västar med nattvandring.nu på) eller stiftelsen står bakom denna telefonförsäljning.