skip to Main Content

Patrik Aftonkrantz, nattvandring Bagartorp/Solna – prisad

Uppmärksamheten och prisandet av våra lokala nattvandrargrupper och de som driver och är engagerade i nattvandringen fortsätter.
Nu är det Patrik Aftonkrantz, nattvandringen Bagartorp i Solna som prisas.

Patrik är en eldsjäl som inte ger upp. Genom stort engagemang och vilja har han under många år drivit och verkat för nattvandring i Bagartorp.

Patrik har nu, vid en ceremoni, mottaga KD Solnas Vitsippspris.

Vi alla, styrelse, partners, kansli, lokala nattvandargrupper gratulerar och är både glada och stolta över allas engagemang. Vi sänder ett stort grattis till Patrik Aftonkrantz.

Du kan läsa mer här.