skip to Main Content

På förekommen anledning

Under senaste tid har en annan nattvandringsorganisation sänt information och ringt till kommunerna där det kan uppfattas som man inventerar behovet av nattvandring, lämpliga kontaktpersoner, erbjuder möten med mera för alla nattvandringsorganisationer. Så är inte fallet.
Den inventering som görs är inget som vi, stiftelsen nattvandring.nu, står bakom eller får del av.

När det gäller inventeringar av denna typ är detta inget vi gör, utan vi har direktkontakt på förfrågan och via rekommendationer  med kommuner och intresserade ideella krafter och vi har ett uppdaterat register på alla de lokala grupper som ingår i stiftelsen nattvandring.nu.

Idag har vi redan god samverkan med många kommuner, polisen och andra myndigheter runt om i landet.

Vår verksamhet bygger på att det, så långt det är möjligt, skall vara gratis med avtal, försäkringar, kläder, material, föreläsningar med mera och ni är alltid välkomna att höra av er om ni har någon fråga, fundering eller vill ha ett förutsättningslöst möte för att prata nattvandring, föreläsningar med mera.


Stiftelsen nattvandring.nu är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som arbetar för ett ökat vuxenengagemang för barn och ungdomar samt att utveckla, stödja och främja nattvandring i hela landet. Vi ingår inte i någon annan organisation utan är helt fristående.
Idag ingår drygt 340 lokala nattvandrargrupper över hela landet som engagerar över 45 000 vuxna för våra barn och ungdomar.

Vårt mål är att värna om ungdomars bästa på ungdomars egna villkor och därigenom skapa förtroende och dialog som annars inte är möjlig. Just genom att bygga jämbördiga relationer till ungdomarna så får vi en helt annan insikt och förståelse för deras situation. Detta samspel/utbyte erbjuder goda förutsättningar att minska bruket av alkohol och droger samt gatuvåldet och därigenom möjliggöra ett tryggare samhälle för oss alla.

Verksamheten drivs också så att det, så långt det är möjligt, skall vara helt kostnadsfritt för nattvandrargrupperna, d.v.s. inga medlemsavgifter eller årsavgifter. Genom det nätverksavtal som varje lokal grupp tecknar erhåller man; Jackor med fleece eller västar, försäkring, trycksaker, startkit, föreläsningar och kurser med mera.