skip to Main Content
Östersunds Kommun Samverkar Med Nattvandring.nu

Östersunds kommun samverkar med nattvandring.nu

Vill öka tryggheten genom att få fler vuxna att nattvandra

Östersunds kommun och den nationella stiftelsen nattvandring.nu har sedan årskiftet ingått ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) för att förstärka vår samverkan. Tillsammans vill vi att fler vuxna ska nattvandra för att öka tryggheten.

– Det behövs fler vuxna som är ute och rör på sig, både ute på stan men också i andra stadsdelar och bostadsområden. Att vuxna finns närvarande ökar tryggheten, speciellt för våra barn och ungdomar. Därför känns det viktigt att stärka vårt samarbete med nattvandring.nu, säger kommundirektör Anders Wennerberg.

Målet med partnerskapet är att Östersunds kommun och nattvandring.nu tillsammans jobbar för att engagera fler vuxna till att nattvandra. Nattvandrarna ska finnas där ungdomarna är, fullt synliga och tillgängliga på gator och torg. Tanken är att skapa förtroende och trygghet genom att ställa upp för ungdomar som behöver stöd. Att fler vuxna nattvandrar skapar också förutsättningar för att minska användningen av alkohol/droger samt risken för gatuvåld, vilket leder till tryggare samhälle för oss alla.

– Som nattvandrare är man varken poliser, vakter eller sociala myndigheter. Vi är bara vuxna som vågar vara just vuxna, som visar att vi bryr oss. Vi behöver finnas på platser där unga är utan att upplevas som påträngande. Ofta handlar det om att bara lyssna, ibland kan man stötta eller hjälpa på olika sätt, säger Nils-Ivar Odelberg från den lokala gruppen nattvandring.nu i Östersund.

– Detta är det första IOP-avtalet vi tecknar med en kommun. Tidigare har vi samverkansavtal med ett antal kommuner men IOP är en utvecklad avtalsform som löper över en längre tid och som utvärderas kontinuerligt. Vi samverkar också kring handlingsplaner, arrangemang med mera vilket är mycket positivt, säger Janne Lundholm, verksamhetschef stiftelsen nattvandring.nu.

Partnerskapet innebär bland annat att Östersunds kommun hjälper till att skapa god samverkan med skola och fritidsgårdar samt ordnar lokaler och fika vid informationsträffar. Stiftelsen nattvandring.nu ansvarar för jackor, västar, försäkring, utbildning, trycksaker och annat som nattvandrarna kan tänkas behövas.

NATTVANDRA – DU BEHÖVS!

Är du över 18 år och vill bara en förebild för ungdomar – då kan du bli nattvandrare.

Vill du engagera dig i Östersund, ta kontakt med Nils-Ivar Odelberg, 073-181 67 12 eller Minda Kristianssen, 070-229 45 37.