skip to Main Content

Nordisk nattvandrardag, lördag 29 september

Lördag 29 september firar vi, tillsammans med Danmark, Färöarna, Grönland och Norge, den NORDISKA NATTVANDRARDAGEN.

Denna dag kommer många grupper runt om i norden att finnas ute dagtid för att marknadsföra och rekrytera fler vuxna.

Är du inte nattvandrare idag men vill göra en insats för våra barn och ungdomar?

Ta kontakt med din lokala grupp eller ta kontakt med oss på stiftelsen nattvandring.nu så hjälper vi dig. Finns det ingen lokal nattvandrargrupp på din ort?
Ta kontakt med oss på stiftelsen nattvandring.nu, www.nattvandring.nu, så hjälper vi dig.

 

Stiftelsen nattvandring.nu är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som arbetar för ett ökat vuxenengagemang för barn och ungdomar samt att utveckla, stödja och främja nattvandring i hela landet. Vi ingår inte i någon annan organisation utan är helt fristående.
Idag ingår drygt 340 lokala nattvandrargrupper över hela landet som engagerar över 45 000 vuxna för våra barn och ungdomar.

Vårt mål är att värna om ungdomars bästa på ungdomars egna villkor och därigenom skapa förtroende och dialog som annars inte är möjlig. Just genom att bygga jämbördiga relationer till ungdomarna så får vi en helt annan insikt och förståelse för deras situation. Detta samspel/utbyte erbjuder goda förutsättningar att minska bruket av alkohol och droger samt gatuvåldet och därigenom möjliggöra ett tryggare samhälle för oss alla.

Verksamheten drivs också så att det, så långt det är möjligt, skall vara helt kostnadsfritt för nattvandrargrupperna, d.v.s. inga medlemsavgifter eller årsavgifter. Genom det nätverksavtal som varje lokal grupp tecknar erhåller man; Jackor med fleece eller västar, försäkring, trycksaker, startkit, föreläsningar och kurser med mera. Detta görs möjligt genom våra stiftare och partners.