skip to Main Content

Nils-Ivar Odelberg, STeamgruppen

Idag presenterar vi vår nästa representant i vår sk. STeamgrupp. Turen har då kommit till:
Nils-Ivar Odelberg, Östersund.

Nils-Ivar Odelberg,en av kontaktpersonerna i Östersund och för Östersunds Kommun. Har varit med i samrådsgruppen i Sverige och numera i STeamgruppen för Jämtland/Härjedalen, Västernorrland. Har också varit STeam ansvarig för Västerbotten och Norrbotten. Sitter med i ledningsgruppen för stiftelsen nattvandring.nu.

Jag är 64 år och har 4 stycken barn, 8 stycken barnbarn. Är gift med Riitta som också är nattvandrare. Min och Riittas fritid ängar vi ofta till vandringar i fjällen där man hämtar mycket energi när man sitter ute i tystnaden.

Jag är född och uppvuxen i Gäddede, norra Jämtland. Jobbat inom vattenkraften med drift och underhåll av 6 stycken stationer. 1985 så var jag med på en revision av en generator, byte av en pol som var trasig. Jag skadade min halsrygg på 2 ställen vilket har med fört 5 stycken nack operationer.  Så från 1997 så har jag varit förtidspensionär.

Jag har under hela min vuxna tid varit mycket aktiv i idrottsföreningar. Spelat fotboll, varit ungdomsledare, tränare och domare. I 3 år var jag tränare i Norge för flickor 16 år och det var nog den bästa tiden som idrottsledare. Spelade också själv för ett lag från Norge.

Jag har också varit med i drogförebyggande arbete i Sverige och Norge för ungdomar tillsammans med polisen, kyrkan, socialen, skolan och idrottsrörelsen. Har alltid varit ute bland ungdomar på deras fritid.                                                                                                                                       Under 5 år så var jag också deltidsbrandman, rökdykare, vilket innebär att jag kan vara lugn i mycket stressade lägen.

2008 flyttade jag till Östersund tillsammans med Riitta, och började nattvandra här på Körfältet, Östersund och kom också med i en arbetsgrupp inom kommunen när det gäller drogförebyggande arbetet. Vi har också varit till Trondheim för att nattvandra och våra norska vänner kommer till Östersund för att vandra på Storsjö Yran. Har följt med ungdomspolisen runt om i hela Jämtland/Härjedalen och på alla skolor i Östersunds kommun för att vara med och informera om nattvandringen. Har det senaste året haft mycket kontakt med tjänstemän och politiker i flera kommuner i Jämtland och Västernorrland om samverkan.

Så ta en kvällspromenad på 1 till 2 timmar och trygga tillvaron för våra barn och ungdomar på gator och torg. DET GÖR SKILLNAD.

Mitt motto är ”Som du vill bli behandlad så SKA du också behandla andra.”

STeam-gruppen  stiftelsen nattvandring.nu
0731816712
steam.nils-ivar@nattvandring.nu