skip to Main Content

NATTVANDRING.NU HAR INGEN FÖRSÄLJNING AV SPONSORPAKET

Vi måste återigen tydliggöra att vi, stiftelsen nattvandring.nu, INTE HAR NÅGON FÖRSÄLJNING AV SPONSORPAKET.

Telefonförsäljare av sponsorpaket som hänvisar till NATTVANDRING eller annat namn har INGET med stiftelsen nattvandring.nu att göra. 

Telefonförsäljare som kontaktar dig som företagare med hänvisning till NATTVANDRING eller annat namn ringer inte på vårt uppdrag.

INGA pengar kommer vare sig stiftelsen nattvandring.nu eller någon av våra drygt 360 lokala grupper tillgodo.

  • inga pengar kommer den lokala nattvandringsgruppen tillgodo
  • inga pengar kommer stiftelsen nattvandring.nu tillgodo
  • vi – stiftelsen nattvandring.nu – har inget med denna försäljning att göra och vi arbetar inte på detta sätt med telefonförsäljning
  • vi uppmuntrar de lokala nattvandringsgrupperna att samverka och söka lokal sponsring direkt med lokala företag
  • stiftelsen nattvandring.nu arbetar med partners som tecknar avtal om minimun 3 år

Blir ni kontaktade och man hänvisar till stiftelsen nattvandring.nu, nattvandring.nus huvudkontor, den lokala nattvandringsgruppen på orten – kontrollera då med den lokala gruppen vilken organisation gruppen tillhör, innan ni accepterar något sponsorpaket.

Ni är också alltid välkomna att ta kontakt med stiftelsen kansli om ni vill veta mer.

Telefon: 08-50 66 55 80
Mail: info@nattvandring.nu

………………………………………………………………………………………………………………………

Stiftelsen nattvandring.nu är en politiskt och religiöst obunden stiftelse, som arbetar för ett ökat vuxenengagemang för barn och ungdomar samt att utveckla, stödja och främja nattvandring i hela landet.

Vi ingår inte i någon annan organisation utan är helt fristående.
Idag ingår drygt 360 lokala nattvandrargrupper över hela landet som engagerar över 49 000 vuxna för våra barn och ungdomar.

Vårt mål är att värna om ungdomars bästa på ungdomars egna villkor och därigenom skapa förtroende och dialog som annars inte är möjlig. Just genom att bygga jämbördiga relationer till ungdomarna så får vi en helt annan insikt och förståelse för deras situation. Detta samspel/utbyte erbjuder goda förutsättningar att minska bruket av alkohol och droger samt gatuvåldet och därigenom möjliggöra ett tryggare samhälle för oss alla.

Verksamheten drivs också så att det, så långt det är möjligt, skall vara helt kostnadsfritt för nattvandrargrupperna, d.v.s. inga medlemsavgifter eller årsavgifter. Genom det nätverksavtal som varje lokal grupp tecknar erhåller man; Jackor med fleece eller västar, försäkring, trycksaker, startkit, föreläsningar och kurser med mera. Detta görs möjligt genom våra stiftare och partners.