skip to Main Content

Nattvandrardagar i Nässjö, 27-30 september

Sedan årsskiftet har Nässjö kommun genom kultur- och fritidsförvaltningen ett samverkansavtal med den lokala nattvandrargruppen i Nässjö och den nationella organisationen stiftelsen nattvandring.nu.
Vår samverkan går ut på att arbeta för ett ökat vuxenengagemang för barn och ungdomar samt för att utveckla, stödja och främja nattvandring i hela kommunen.

Med anledning av den nordiska nattvandrardagen, lördag 29 september, genomför vi i Nässjö kommun ”nattvandrardagar” 27 – 29 september.

27 SEPTEMBER

NATTVANDRARINFORMATION PÅ STORA TORGET

Nattvandring Nässjö har en torgplats under torghandeln och informerar om nattvandring och bjuder på kaffe kl. 09.00-13.00.

FÖRELÄSNING

”ATT KRAMA EN PERSIKA” – PÅ KULTURHUSET PIGALLE KL. 18.00

Vår verksamhetschef Janne Lundholm håller en fängslande föreläsning, främst riktat till vårdnadshavare.

28 – 29 SEPTEMBER

POLITIKERNATTVANDRING

Nattvandring Nässjö och Stiftelsen nattvandring.nu har bjudit in samtliga politiker i Nässjö kommun till nattvandring i samband med våra nattvandringsdagar.

Vi vandrar fredag 28 september och lördag 29 september och politikerna får själva välja vilken dag de går med oss ut. Samling kl. 21.00 på Allianskyrkan, Nässjö (vid Södra Torget) bägge dagarna, där då flera nattvandrare från Nattvandring Nässjö kommer att nattvandra med politikerna efter en kort information om nattvandring.
Vill du också vara med på nattvandring – då är du självfallet välkommen.

Du kan också maila: nassjo@nattvandring.nu eller info@nattvandring.nu om du vill engagera dig i Nässjö eller någon annan del av kommunen.