skip to Main Content
Michael Wallin – STeamgruppen

Michael Wallin – STeamgruppen

Så är det dags att presentera vår nästa medlem i Steamgruppen, nämligen Michael Wallin från Nässjö.

Michael Wallin, STeam-representant för Jönköpings, Kronobergs och Östergötlands län och medlem och tidigare kontaktperson för Nattvandring Nässjö.

Jag är 70 år och bor med min fru i en villa centralt i Nässjö stad. Våra barn är vuxna och utflugna sedan många år, och vi har två barnbarn. Större delen av mitt yrkesverksamma liv har jag lagt inom hotell- och restaurangnäringen, mestadels på arbetsledande positioner. Men jag har också under senare delen av mitt yrkesliv arbetat några år på behandlingshem.

Nattvandring har jag sysslat med i drygt 15 år; först ett år i en grupp som fanns på Orust-Tjörn, sedan de övriga 14 åren i Nässjö, fyra mil sydöst om Jönköping. I Nässjö var jag kontaktperson under flera år i en grupp som är den grupp som har varit stabilast i hela mitt område. Sedan jag kom med i STeam-gruppen så har jag jobbat för att för att utveckla nattvandringen i Nässjö och, tillsammans med vår verksamhetschef Janne Lundholm, få till ett samarbete med kommunen och utveckla nattvandringen till en trygghetsvandring med flera ben att stå på. Jag tycker om att vara ute och informera om nattvandring i samhället och nu är min ambition att, som nästa steg, få nattvandringen aktiv på fler orter i mitt område; först Jönköping. Mitt område behöver utvecklingsinsatser då nattvandring saknas på flera större orter i mitt område, så jag vet att jag inte behöver vara sysslolös de närmaste åren.

Förutom nattvandring så har politiken i Nässjö kommun tagit stor del av min tid de senaste åtta åren, men jag räknar med att trappa ned min politiska närvaro något efter nyår. Men jag ser det som en fördel att vara aktiv i politiken också, eftersom många  i Nässjö vet vem jag är, och att jag kan föra fram argument för att politiken ska stödja nattvandringen som ett medel att stödja ungdomarna.  I dagens samhälle behöver ungdomarna allt stöd de kan få från förebilder inom vuxenvärlden och jag tänker göra allt jag kan för att få igång ny trygghetsvandringsverksamhet och stötta de befintliga grupperna i området.

Vänligen

Michael Wallin

STeam-gruppen, nattvandring.nu

070 – 914 22 57

steam.michael@nattvandring.nu