skip to Main Content

Lite “smolk i glädjebägaren” – ang försäljning sponsorpaket

Vi måste också avsluta detta året med med viktig information till företag kring försäljning av sponsorpaket – vilket vi helst skulle slippa.

Stiftelsen nattvandring.nu är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som arbetar för ett ökat vuxenengagemang för barn och ungdomar samt att utveckla, stödja och främja nattvandring i hela landet.
Idag ingår drygt 340 lokala nattvandrargrupper över hela landet som engagerar över 45 000 vuxna för våra barn och ungdomar.

Vårt mål är att värna om ungdomars bästa på ungdomars egna villkor och därigenom skapa förtroende och dialog som annars inte är möjlig. Just genom att bygga jämbördiga relationer till ungdomarna så får vi en helt annan insikt och förståelse för deras situation. Detta samspel/utbyte erbjuder goda förutsättningar att minska bruket av alkohol och droger samt gatuvåldet och därigenom möjliggöra ett tryggare samhälle för oss alla.

Verksamheten drivs också så att det, så långt det är möjligt, skall vara helt kostnadsfritt för nattvandrargrupperna, d.v.s. inga medlemsavgifter eller årsavgifter. Genom det nätverksavtal som varje lokal grupp tecknar erhåller man; Jackor med fleece eller västar, försäkring, trycksaker, startkit, föreläsningar och kurser med mera.

Stiftelsen nattvandring.nu är en helt fristående organisation inom nattvandring/vuxenvandring/trygghetsvandring.
Vi ingår inte i någon annan organisation vilket tyvärr det kan uppfattas som pga felaktig och falsk information.

Ett bolag i Örebro (Svensk kommunikationstjänst) säljer sponsorpaket (under annat namn) i olika storlekar till företag över hela landet. Försäljningen sker via telefon från diverse olika vanliga telefonnummer med olika riktnummer och mobilnummer.

Det har förekommit att man bland annat hänvisat till de lokala nattvandrargrupper som ingår i stiftelsen nattvandring.nu, till nattvandring.nus huvudkontor med mera. Man har också ring till företagare på orten X och hälsat att man ringer från nattvandrarna XXXXXX och säljer sponsorpaket, trots att det endast finns en lokal nattvandrargrupp som tillhör stiftelsen nattvandring.nu.

Varje vecka får vi telefonsamtal från företagare runt om i landet som undrar om vi står bakom detta, om pengarna går till rätt ändamål, om pengarna kommer den lokala nattvandrargruppen tillgodo.

Vårt tydliga och enkla svar är:

  • inga pengar kommer den lokala nattvandrargruppen tillgodo
  • inga pengar kommer stiftelsen nattvandring.nu tillgodo
  • stiftelsen nattvandring.nu arbetar inte på detta sätt utan med partners som tecknat avtal om minimum tre år
  • vi – stiftelsen nattvandring.nu – har inget med denna försäljning att göra
  • vi uppmuntrar istället till lokal sponsring, företag direkt med lokal grupp

 Blir ni kontaktade och man hänvisar till stiftelsen nattvandring.nu, nattvandring.nus huvudkontor, den lokala nattvandrargruppen på orten – kontrollera med den lokala gruppen vilken organisation gruppen tillhör innan ni accepterar något sponsorpaket. Hänvisar man till oss, nattvandring.nu, ber vi er att informera oss om vilket nummer man ringt ifrån, vad man sagt samt datum och tid. Detta för att vi skall kunna göra en ev. polisanmälan.

Om ni önskar ytterligare information står vi självfallet till förfogande. Ta då kontakt med stiftelsens kansli via mail: info@nattvandring.nu eller via telefon.

Vi önskar alla företag Gott Nytt År och till våra stiftare och partners säger vi även, tack för ert stöd och engagemang.

Är du som företagare intresserad av att prata ett ev. partnerskap, ta du också kontakt med vårt kansli och vår verksamhetschef Janne Lundholm via mail (janne@nattvandring.nu) eller telefon 08-50 66 55 80.