skip to Main Content

Krafterna för ökad trygghet i Malmö växer

I en tid då många upplever att tryggheten i vardagen är utmanad är det viktigare än någonsin att mobilisera och belysa de goda krafter som arbetar för en ökad trygghet i samhället. Som företag med fokus på att bygga en hållbar framtid samarbetar E.ON med nattvandring.nu, som nu startar ytterligare en nattvandringsgrupp i stadsdelen Rosengård.


Kommunstyrelsens vice ordförande Roko Kursar (L), Marc Hoffmann, vd E.ON Sverige, Janne Lundholm, verksamhetschef stiftelsen nattvandring.nu, Kommunalrådet Rosé-Marie Carlsson (S) med ansvar för arbetsmarknad och socialtjänst, Hussein Monzer, Nattvandring.nu Rosengård och Edina Fljugaj Vänskapsföreningen i Skåne. Foto: E.ON.

– Vi arbetar för att vara där det händer, innan det händer. Genom att visa att vi bryr oss skapar vi trygghet för barn och ungdomar i det offentliga rummet, vilket i sin tur ger ett tryggare och varmare samhälle för oss alla. Idag samarbetar vi med ett antal partners som stöttar vår verksamhet, men vi blir gärna fler. Vi ser att vår närvaro uppskattas och behövs, säger Janne Lundholm, verksamhetschef nattvandring.nu.

Stiftelsen nattvandring.nu grundades 2008 och har idag över 50 000 nattvandrande vuxna knutna till sig, från Övertorneå till Ystad. Nu startar stiftelsen en ny grupp nattvandrare i stadsdelen Rosengård.

– Vi tror på kraften i Malmö, och vi tror att det krävs engagemang och kraftsamling från hela samhället för att skapa trygghet. Därför är det viktigt att även vi inom näringslivet drar vårt strå till stacken, inte minst för att skapa framtidstro och verka som positiva förebilder. E.ON känner ett stort ansvar för att bidra till ett tryggare Malmö, vilket vi bland annat gör genom engagemanget i nattvandring.nu. För oss är det en självklarhet att alla ska ha en plats i det hållbara samhälle vi vill vara med och skapa, säger Marc Hoffmann, vd E.ON Sverige.

Från Malmös kommunledning välkomnas initiativet.

– Malmö stad arbetar för att alla Malmöbor ska känna sig trygga och ges samma möjligheter till en bra framtid. I detta är samarbetet med andra aktörer avgörande. Vi ser därför väldigt positivt på hur nattvandring.nu arbetar med att skapa gemenskap och trygghet i Malmös områden och vi välkomnar näringslivets fortsatta starka engagemang, säger Roko Kursar (L), kommunstyrelsens vice ordförande.

– Malmö stad har omfattande insatser både för att förebygga kriminalitet och för att bekämpa den brottslighet som finns. Ofta tillsammans med myndigheter, näringsliv och föreningar. Det här välkomna initiativet att stärka nattvandringarna visar vilken attityd som råder i Malmö, med att bygga staden hel tillsammans, säger Rose-Marie Carlsson (S), kommunalråd med ansvar för arbetsmarknad och socialtjänst.

Kontaktpersoner:

  • Stiftelsen Nattvandring: Janne Lundholm, verksamhetschef, tel: 0709-62 35 31, www.nattvandring.nu
  • Ursula Savonius, Politisk sekreterare (L),  ursula.savonius@malmo.se, 073-8567936
  • Rose-Marie Carlsson, (S), kommunalråd med ansvar för arbetsmarknad och socialtjänst tel: 0730-610809
  • Pernilla Schoug, Kommunikationschef E.ON, pernilla.schoug@eon.se, 070-6551485

E.ONs arbete för en hållbar stad

Tillsammans med olika partners driver och stöttar E.ON samhällsprojekt som bidrar till att göra Malmö till en både miljömässigt och socialt hållbar stad. Huvudfokus inom social hållbarhet är att stötta projekt som hjälper utsatta ungdomar att inkluderas i samhället.

Exempelvis stöttar vi:

  • Nattvandring.nu, som arbetar för att skapa trygghet i samhället för barn och ungdomar genom att finnas där de unga är, på deras villkor.
  • Boost by FC Rosengård, som arbetar proaktivt och holistiskt för att få in unga Malmöbor på arbetsmarknaden.
  • Pride Malmö, som belyser HBTQIA+ rättigheter med hjälp av kultur, utbildning och opinionsbildning.