skip to Main Content

Kommunsamverkan

Fler och fler kommuner är intresserade av en positiv, god och utvecklande samverkan med stiftelsen nattvandring.nu.

Idag finns redan överenskommelser och samverkansavtal med flera kommuner men än fler är på gång.

Vi tackar för det förtroende vi fått och får och ser fram emot en positiv utveckling och god samverkan där barn och ungdomars bästa ligger i fokus.

Är ni intresserade av kommunsamverkan?
Ta kontakt med vår verksamhetschef Janne Lundholm för ett helt förutsättningslöst samtal och möte kring hur samverkan kan fungera.

Janne når ni på: janne@nattvandring.nu alt. 08-50 66 55 80