skip to Main Content

Ingen försäljning av sponsorpaket

Vi får just nu dagligen förfrågningar från företag om vi står bakom den försäljning av sponsorpaket, via telefon, som pågår. I samtal uppfattar företag det som att pengarna kommer alla lokala nattvandringsgrupper och stiftelsen nattvandring.nu tillgodo. Så är alltså inte fallet.

Inga pengar kommer varken stiftelsen nattvandring.nu eller de över 340 lokala nattvandringsgrupper som ingår i nätverket tillgodo. Däremot drabbar det den lokala gruppen då man kan förlora viktigt lokalt sponsorstöd som man haft genom många år.

Vi uppmanar därför dig som företagare, säg inte Ja direkt. Kontrollera om ni har någon lokal nattvandringsgrupp på orten. Ta kontakt med gruppen och stäm av vilken organisation de tillhör. Vilken färg på jacka/väst har man?
Du kan också alltid ta kontakt med oss på stiftelsen nattvandring.nu så skall vi ge dig rätt besked och information.


Stiftelsen nattvandring.nu är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som arbetar för ett ökat vuxenengagemang för barn och ungdomar samt att utveckla, stödja och främja nattvandring i hela landet. Vi ingår inte i någon annan organisation utan är helt fristående.
Idag ingår drygt 340 lokala nattvandrargrupper över hela landet som engagerar över 45 000 vuxna för våra barn och ungdomar.

Vårt mål är att värna om ungdomars bästa på ungdomars egna villkor och därigenom skapa förtroende och dialog som annars inte är möjlig. Just genom att bygga jämbördiga relationer till ungdomarna så får vi en helt annan insikt och förståelse för deras situation. Detta samspel/utbyte erbjuder goda förutsättningar att minska bruket av alkohol och droger samt gatuvåldet och därigenom möjliggöra ett tryggare samhälle för oss alla.

Verksamheten drivs också så att det, så långt det är möjligt, skall vara helt kostnadsfritt för nattvandrargrupperna, d.v.s. inga medlemsavgifter eller årsavgifter. Genom det nätverksavtal som varje lokal grupp tecknar erhåller man; Jackor med fleece eller västar, försäkring, trycksaker, startkit, föreläsningar och kurser med mera.