skip to Main Content

Information med anledning av Coronavirus

VIKTIG INFORMATION FRÅN STIFTELSEN NATTVANDRING NU

Inom stiftelsen nattvandring.nu gör vi allt vi kan för att förebygga smittspridning av Coronaviruset vilket gör,
att vi idag 2020-03-12, har fattat beslut enligt nedan.
Beslutet gäller från idag, med omedelbar verkan, fram till 31 mars till en början. Vi följer utvecklingen och återkommer så snart ny information finns.

  1. Vi distribuerar idag rekommendationer till de lokala nattvandringsgrupperna som baseras på Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
  2. Vi har också beslutat att STOPPA alla möten, informationsträffar, föreläsningar och kurser.
  1. Nu uppmanar vi alla till försiktighet och att hjälpa till för att begränsa spridnings-risken. Det gäller såväl oss anställda som våra lokala nattvandringsgrupper.
  2. Vi stoppar därmed också alla tjänsteresor samt externa arrangemang.
  1. Undantag görs vid ev. krissituation i grupper och då endast besök om absolut nödvändigt. Ta då kontakt med undertecknad!

Vi hoppas på allas förståelse och kommer ta kontakt med respektive part så snart situationen har lättat och vi då kan boka in nya möten och kurser.

Stiftelsen nattvandring.nu
Janne Lundholm
Verksamhetschef

 janne@nattvandring.nu

08-50 66 55 80, 08-50 66 55 81