skip to Main Content

Fatima Ipek, Kvinnokraft Fittja – Årets vägvisare

Vi alla gratulerar Kvinnokraft Fittja och Fatima Ipek till priset “ÅRETS VÄGVISARE”.
Priset utdelades vid Svenska hjältargalan 2017.

Ni är förebilder för många kvinnor som vill engagera sig och ni har inspirerat många.
Ni “tar plats” i det offentliga rummet och visar att ni bryr och är en viktig del i det trygghetsskapande arbetet.

Än en gång – stort grattis till priset.
https://www.tv4play.se/program/svenska-hjältar-galan/3948068