skip to Main Content

Ett klargörande ang. inventering av grupper

Under senaste tid har en annan nattvandringsorganisation sänt information till kommunerna där det kan uppfattas som man inventerar behovet av nattvandring, lämpliga kontaktpersoner, erbjuder möten med mera för alla nattvandringsorganisationer. Så är inte fallet.

Den inventering som görs är inget som vi, stiftelsen nattvandring.nu, står bakom eller får del av.

När det gäller inventering är detta inget vi gör utan vi har direktkontakt på förfrågan med kommuner och intresserade ideella krafter och vi har ett uppdaterat register på alla de lokala grupper som ingår i stiftelsen nattvandring.nu.

Idag har vi redan god samverkan med många kommuner, polisen och andra myndigheter runt om i landet.

Vår verksamhet bygger på att det, så långt det är möjligt, skall vara gratis med avtal, försäkringar, kläder, material, föreläsningar med mera och ni är alltid välkomna att höra av er om ni har någon fråga, fundering eller vill ha ett förutsättningslöst möte för att prata nattvandring, föreläsningar med mera.

Vill du veta mer är du alltid välkommen ta kontakt med oss på stiftelsen nattvandring.nu.