skip to Main Content

CA Andersson & Co – ny partner till stiftelsen nattvandring.nu

Med stor glädje och stolthet hälsar vi idag en ny partner välkommen till stiftelsen nattvandring.nu.

CA Andersson & Co i Malmö, ett företag inom den grafiska branschen som etablerades redan 1869. Företaget utvecklades snabbt och låg tidigt i den tekniska framkanten.

Under de senaste tio åren har CA Andersson gått från 25 till 110 medarbetare och sedan millennieskiftet från ett renodlat tryckeri till ett komplett kommunikationshus med kvalificerad kompetens i såväl analoga som digitala medier.

För stiftelsens del innebär detta att vi nu har stärkt möjligheterna kring den grafiska produktionen med allt från trycksaker till displaymaterial och digitala medier.

Under året kommer även alla lokala grupper att kunna dra nytta av detta genom t.ex. viss lokal anpassning av trycksaker (mer info kommer).

Vi ser fram emot ett positivt och utvecklande samarbete och hälsar
CA Andersson & Co som stolt partner välkomna till stiftelsen nattvandring.nu.