skip to Main Content

BSAFE Björklinge prisas – GRATTIS

Föreningen BSAFE Björklinge som också ingår i stiftelsen nattvandring.nu som en av alla våra lokala nattvandringsgrupper, är en av många som nu prisats.

Gruppen har erhållit ett stipendium på 10 000 kronor för “hållbar förändring”.

Vi alla är stolta över att BSAFE ingår i stiftelsen nattvandring.nu och vi tillsammans med alla lokala nattvandrargrupper sänder ett stort och innerligt grattis.