skip to Main Content

Brottsförebyggande rådet (Brå) i Hässleholms kommun i samverkan

Vi har med stor glädje tecknat ytterligare ett lokalt samverkansavtal.
Denna gång med Brottsförebyggande rådet (Brå) i Hässleholms kommun, i syfte att tillsammans stärka och utveckla nattvandring/trygghetsvandring i hela Hässleholms kommun.

Detta innebär att all nattvandring i Hässleholms kommun kommer att gå under stiftelsen nattvandring.nu och resp. grupp/förening tecknar avtal med nattvandring.nu i samverkan med lokala BRÅ.

Vi tackar för förtroendet och ser fram emot en positiv och utvecklande samverkan.