skip to Main Content

Att finnas till hands där det händer. Innan det händer.

Först när något går snett bland ungdomarna kommer ofta reaktionen;
Var det ingen som såg? Vems är ansvaret? Något måste göras. Och visst måste något göras, men allra helst ska det redan vara gjort. För vill vi skapa ett tryggt samhälle för alla, är förebyggande insatser ofta den e ektivaste metoden.
Och tid den värdefullaste investeringen.

Att nattvandra är ett sätt att dela med sig av sin tid och sin närvaro där den verkligen behövs. Det är egentligen väldigt enkelt – det handlar mest om att bara vara där, fråga hur någon mår, lyssna, kanske plåstra om eller låna ut mobilen. Många ungdomar som är ute kvällar och nätter saknar trygga vuxna. En del bara just för stunden, andra har aldrig någon som undrar var de är och hur de mår. Men genom att vara på plats några timmar i månaden kan du bidra med en vuxen persons närvaro, bygga upp ett förtroende och nnas till hands där det händer. Innan det händer.

Vill du veta mer – ta kontakt med vårt kansli så får du hjälp.