skip to Main Content

Årets nattvandringsgrupp 2018 utsedd och hyllad

På tisdagen 10 april genomfördes en nätverksträff för samtliga lokala nattvandringsgrupper i Nacka med representanter även för Polarna Nacka, kommunledning och ordförande i lokala Brå. Vi överraskade då med tårtor och kunde överlämna priset ”Årets nattvandringsgrupp 2018” till en helt ovetandes nattvandring i Orminge.
Från stiftelsens styrelse deltog Helena Lundborg/Skandia Fastigheter, Karin Rosell/E.ON och från kansliet Janne Lundholm/verksamhetschef.

Motivering till priset:

“Genom målmedvetenhet, kontinuitet och engagemang har man genom åren verkat för samverkan med Myrsjöskolan, kommun och myndigheter. Arbetet har resulterat i att det idag är en självklarhet som förälder att delta i den lokala nattvandringen. Nattvandring Orminge lyfter ständigt det positiva med vuxennärvaro och har blivit en naturlig, självklar och fullt accepterad aktör bland ungdomarna.”

Vi säger stort GRATTIS till nattvandring Orminge.