skip to Main Content
6 Nya Föreningar Nattvandrar I Hässleholm

6 nya föreningar nattvandrar i Hässleholm

I den samverkan stiftelsen nattvandring.nu har med Hässleholms kommun och Brå har idag ytterligare 6 föreningar, från lokalt föreningsliv,  tecknat avtal med stiftelsen nattvandring.nu.

Detta innebär att vi nu har avtal med 12 föreningar inom Hässleholms kommun som nattvandrar och bidrar till ett tryggare samhälle men också som stöd och hjälp till kommunens ungdomar.

Vi hälsar de 6 nya föreningarna välkomna och ser fram emot ett fortsatt positivt samarbete och samverkan.