skip to Main Content

NY UTFORMNING AV LOGGBOK
Vi ber er vänligen att besvara några enkla frågor om hur vandringen varit. Detta som en del i “effektmätning” och underlag för era och våra samtal med kommuner och myndigheter.
Fyll sedan i med övriga uppgifter och “Skicka”.
Ni behöver inte fylla i vår mailadress (info@nattvandring.nu) då vi får del av alla rapporter automatiskt.
Fyller ni i flera mailadresser som extra mottagare, under “Skicka till”, glöm inte avskilja varje e-postadress med kommatecken och mellanslag. 

Tack för hjälpen och för ert engagemang.
Nattvandring.nu

1. Ungefär hur många gånger under vandringen sökte ungdomar upp er nattvandrare? *
Inte alls1-5 gånger6-10 gånger11-15 gånger16-20 gångerFler än 20 gånger

2.Ungefär hur många gånger under vandringen sökte vuxna upp er nattvandrare? *
Inte alls1-5 gånger6-10 gånger11-15 gånger16-20 gångerFler än 20 gånger

3. Hur många av ungdomarna upplevde ni var påverkade (av alkohol, droger eller annat)? *
Ingen allsLiten delUngefär hälftenStor del

4. Har ni haft kontakt med följande? *
PolisFältareUngdomsjourSocialjourFritidsgårdspersonalAnnanIngen

5. Har det varit oroligt och/eller allmänt stökigt där ni vandrat? *
JaNej

6. Har det känts tryggt där ni vandrat? Välj det alternativ som passar bäst. *
Ja, mycket tryggtJa, ganska tryggtNej, inte så tryggt

7. Har det känts trivsamt där ni vandrat? Välj det alternativ som passar bäst. *
Ja, mycket trivsamtJa, ganska trivsamtNej, inte så trivsamt

8. Vad är er sammantagna upplevelse av "allmänna läget på stan"? *
PositivVarken positiv eller negativNegativ

Berätta gärna varför ni svarade just det.9. Finns det något särskilt att tillägga utifrån vandringen? (Till exempel en särskild händelse, positivt eller negativt)

10. Ange gruppens ort och län *

Ort


Län

* Obligatoriska fält